Aanmelden
Leuk dat je lid wilt worden van AH van de Worp HHZD! Aanmelden kan via het onderstaande aanmeldingsformulier:

Aanmeldingsformulier

Informatie aanmelden

Nieuwe spelers zijn van harte welkom bij onze vereniging AH van de Worp HHZD. Via de website www.hhzd.nl/trainingstijden is te vinden wanneer zijn/haar leeftijdsgroep training heeft. Iedereen is welkom om te komen kijken of om een keer aan te sluiten. Een aspirant lid mag 3 keer meetrainen zonder verdere verplichtingen. Na deze 3 keer is het de bedoeling dat de speelster (m/v) een keuze maakt; wel of niet lid worden van AH van de Worp HHZD. Wilt u meer informatie of uw zoon/dochter een keer mee laten trainen kunt u altijd mailen naar hhzdsecretaris@gmail.com of gewoon een keer langs een training gaan en contact zoeken met de aanwezige trainer/coach.

Leeftijdsindeling seizoen 2021-2022 (LET OP: verouderde versie)

De Peildatum is 31 december van het lopende verbondsjaar.Geb. Jaar: Leeftijd: Indeling:
2015 6 Kabouter
2014 7 F- jeugd
2013 8 F- jeugd
2012 9 E- jeugd
2011 10 E- jeugd
2010 11 D- jeugd
2009 12 D- jeugd
2008 13 C- jeugd
2007 14 C- jeugd
2006 15 B- jeugd
2005 16 B- jeugd
2004 17 A- jeugd
2003  18 A- jeugd
2002 19 Senioren
2001 20 Senioren

Contributies
De contributie wordt jaarlijks in de ledenvergadering vastgesteld.
Voor het seizoen 2021/2022 gelden onderstaande bedragen

Contributie 2021/2022
Senioren dames Selectie € 295,00
Senioren € 277,00
A jeugd € 246,00
B jeugd € 240,00
C jeugd € 204,00
D jeugd € 193,00
E jeugd € 168,00
F jeugd € 163,00
H Jeugd € 163,00
Recreanten € 180,00
Heren € 85,00
Ondersteunend lid € 35,00

De contributie verloopt via een automatisch incasso. De incasso vindt halfjaarlijks plaats. Het eerste deel van de contributie wordt in november geïnd.  Het tweede deel van de contributie wordt in mei geïnd. Mocht u op een andere wijze willen betalen, dan kunt u hierover in overleg gaan met onze penningmeester. Hij/zij is te bereiken via hhzdpenningmeester@gmail.com

Informatie afmelden

Opzeggingen kunnen worden gedaan door te mailen naar het bestuur (hhzdsecretaris@gmail.com). Bij niet tijdig opzeggen van uw lidmaatschap (vóór 1 april van het lopende seizoen), dient de contributie voor een geheel (volgend) seizoen te worden betaald.

 

Leergeld Salland

leergeld

 

 

De toekomst van onze kinderen gaat ons allen aan. We willen dat elk kind kan genieten van sport samen met leeftijdsgenoten in een veilige omgeving.

Sinds 1 juli 2017  zijn de activiteiten van Stichting Heino Kids Sporten (HKS) overgegaan naar Leergeld Salland. Zij biedt hulp voor sportdeelname en andere buitenschoolse activiteiten. Leergeld helpt met sportschoenen, sportcontributie, sportkamp, maar ook met een schoolreis of muziekles als daar even geen geld voor is.

Een aanvraag kan op de volgende manieren worden ingediend:
– bij voorkeur door het versturen van het volledig ingevulde digitale aanvraagformulier http://www.leergeld.nl/salland/doe-een-aanvraag
– of stuur een mail naar leergeldsalland@gmail.com
– of bel naar Stichting Leergeld Salland , telefoonnummer: 06 538 624 65 (bij geen gehoor kunt u een voicemailbericht inspreken)

Meer informatie is te vinden op www.leergeld.nl/salland