De tolerantieregeling is een regeling die het mogelijk maakt een financiële tegemoetkoming te krijgen bij het niet kunnen gebruiken van de diensten van onze vereniging; d.w.z. trainen en het spelen van wedstrijden. Na 2 maanden niet gebruik te hebben gemaakt van de diensten mag de regeling aangevraagd worden mits er de gehele periode niet gespeeld of getraind is. Bij een zwangerschap, een reis naar het buitenland o.i.d. is dit natuurlijk al eerder bekend en kan de tolerantieregeling van te voren aangevraagd worden.Om gebruik te kunnen maken van de tolerantieregeling dient schriftelijk (via e-mail) een verzoek te worden ingediend bij de penningmeester. Dit verzoek wordt binnen het bestuur besproken. Na akkoord/afwijzing door het bestuur wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

Je kun je aanmelden voor de regelingen door je naam, team, reden van aanvraag en duur te mailen naar: hhzdpenningmeester@gmail.com