Namen:

Voorzitter Eddy Blankvoort hhzdvoorzitter@gmail.com
Secretaris Vacant  
Penningmeester Sjarel Schrijver hhzdpenningmeester@gmail.com
Technische Commissie Edwin van der Weerd hhzdtc@gmail.com
PR Commissie Rinke Faber hhzdpr@gmail.com
Algemeen Debby van Wijngaarden

Email:

hhzdsecretaris@gmail.com