Vertrouwenspersoon nodig?

Voor alle sporters en hun omgeving heeft NOC*NSF in samenspraak met de sportbonden het Vertrouwenspunt Sport opgezet. Want naast alle positieve kanten, heeft sport ook een keerzijde. Het gaat dan over afwijkingen van de regels, waarden en normen in de sport. Afwijkingen op het gebeid van doping, matchfixing en seksuele intimidatie die de Olympische kernwaarden van respect, vriendschap en fair play aantasten.

Daarom heeft NOC*NSF een Vertrouwenspunt in het leven geroepen. Hier kan je vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden normen in de sport. Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen zijn, maar je kunt er ook terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden. In een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon of adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf altijd de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt.

Bel het vertrouwenspunt Sport, 0900 – 2025590 (gebruikelijke belkosten)

Of meld je bij de vertrouwenspersoon van HHZD.

Aanname beleid trainer en coach

Wanneer er een nieuwe trainer en/of coach aangemeld wordt, wordt er een VOG aangevraagd. Dit VOG wordt aangevraagd op het profiel Personen, belast zijn met de zorg voor minderjarigen en belast zijn met de zorg voor (hulpbehoevende) personen.

Wanneer dit VOG niet afgegeven kan worden zal de aanmelding niet doorgaan.

Voor de gedragsregels binnen HHZD voor trainers en coaches klik hier

(als je dan op klik hier klikt kom je op het blad op de volgende pagina. Ook zou deze erbij kunnen staan als PDF link)

Meer informatie

Mocht u meer informatie willen over dit onderwerp: www.nocnsf.nl/grensoverschrijdendgedrag of u kunt uw vraag neerleggen bij het bestuur hhzdsecretaris@gmail.com