• 30 NOV 21

  ALV | Wordt HHZD groen?

  Beste leden en ouder(s) van leden,

  Op 15 november heeft de Algemene Leden Vergadering (ALV) plaatsgevonden van onze handbalvereniging AH van de Worp HHZD. Tijdens deze vergadering hebben we verschillende dingen besproken. Zo hebben we het handboek, de vernieuwde statuten en de kleuren van onze vereniging doorgenomen. Volgens onze statuten moest minimaal 2/3 van onze leden haar stem hebben uitgebracht om met de uitslag van de stemming akkoord te gaan. Helaas hebben we dit aantal (minimaal de stem van 2/3 van onze leden) niet gehaald.

  Hierdoor zijn we genoodzaakt om binnen 4 weken een vervolg te geven aan onze ALV. Tijdens dit vervolg zullen we weer stemmen over de statuten en over de kleur van onze vereniging. Daarom nodigen wij jullie weer uit voor een ALV en wel op woensdag 8 december 2021 om 20.00 uur. Ook deze ALV wordt digitaal houden.

  Hierbij zullen we jullie vragen of jullie eens zijn met de vernieuwde statuten en of de kleur van AH van de Worp kan veranderen van blauw/zwart naar groen/zwart . Wanneer 2/3 van alle aanwezigen voor het voorstel stemt, kan het voorstel worden aangenomen. Is die meerderheid er niet, dan wordt het voorstel verworpen. Ouders van leden onder de 18 jaar kunnen de stem uitbrengen voor hun kind.

  Tot woensdag 8 december!