Aanmelden
Leden kunnen zich aanmelden via het aanmeldingsformulier via deze link

Informatie aanmelden

Nieuwe spelers zijn van harte welkom bij onze vereniging Seine Wonen Heino HHZD. Via de website www.hhzd.nl/trainingstijden is te vinden wanneer zijn/haar leeftijdsgroep training heeft. Iedereen is welkom om te komen kijken of om een keer aan te sluiten. Een aspirant lid mag 3 keer meetrainen zonder verdere verplichtingen. Na deze 3 keer is het de bedoeling dat de speelster (m/v) een keuze maakt; wel of niet lid worden van Seine Wonen Heino HHZD. Wilt u meer informatie of uw zoon/dochter een keer mee laten trainen kunt u altijd mailen naar hhzd@handbal.nl of gewoon een keer langs een training gaan en contact zoeken met de aanwezige trainer/coach.

Leeftijdsindeling seizoen 2017-2018

De Peildatum is 31 december van het lopende verbondsjaar.Geb. Jaar: Leeftijd: Indeling:
2011 6 Kabouter
2010 7 F- jeugd
2009 8 F- jeugd
2008 9 E- jeugd
2007 10 E- jeugd
2006 11 D- jeugd
2005 12 D- jeugd
2004 13 C- jeugd
2003 14 C- jeugd
2002 15 B- jeugd
2001 16 B- jeugd
2000 17 A- jeugd
1999 18 A- jeugd
1998 19 Senioren
1997 20 Senioren

Contributies
De contributie wordt jaarlijks in de ledenvergadering vastgesteld.
Voor het seizoen 2017-2018 gelden onderstaande bedragen

Contributie 2017/2018
Senioren dames Selectie € 280,00
Senioren € 263,00
A jeugd € 233,00
B jeugd € 228,00
C jeugd € 193,00
D jeugd € 182,00
E jeugd € 160,00
F jeugd € 154,00
Recreanten € 171,00
Heren € 80,00

De contributie verloopt via een automatisch incasso. De incasso vindt halfjaarlijks plaats. Het eerste deel van de contributie wordt in november geïnd.  Het tweede deel van de contributie wordt in mei geïnd. Mocht u op een andere wijze willen betalen, dan kunt u hierover in overleg gaan met onze penningmeester. Hij/zij is te bereiken via hhzdpenningmeester@gmail.com

leergeld

 

 

 

De toekomst van onze kinderen gaat ons allen aan. We willen dat elk kind kan genieten van sport samen met leeftijdsgenoten in een veilige omgeving.

Sinds 1 juli 2017  zijn de activiteiten van Stichting Heino Kids Sporten (HKS) overgegaan naar Leergeld Salland. Zij biedt hulp voor sportdeelname en andere buitenschoolse activiteiten. Leergeld helpt met sportschoenen, sportcontributie, sportkamp, maar ook met een schoolreis of muziekles als daar even geen geld voor is.

Een aanvraag kan op de volgende manieren worden ingediend:

bij voorkeur door het versturen van het volledig ingevulde digitale aanvraagformulier http://www.leergeld.nl/salland/doe-een-aanvraag

of stuur een mail naar leergeldsalland@gmail.com

of bel naar Stichting Leergeld Salland , telefoonnummer: 06 538 624 65 (bij geen gehoor kunt u een voicemailbericht inspreken)

 

Meer informatie is te vinden op www.leergeld.nl/salland