Namen:

Vacant

Taken:

  • Aanmeldingen en afmeldingen verwerken
  • Wijzigingen doorvoeren in de ledenlijst
  • Binnenkomende mails verwerken
  • Notuleren tijdens bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergadering

Formulieren:

Motto:

Contact: