Namen:

Wilma Bruggink, Bianca Kamphof, Tonneke Nijland, Anita Strijdveen

Taken:

  • Kopij verwerken
  • Adverteerders werven
  • Advertentiekosten innen

Motto:

Lees de Break-out digitaal , bij AH van de Worp HHZD kan het allemaal.

Contact:

hhzdpr@gmail.com t.n.v. redactie