Namen:

José Middelkamp (voorzitter)

Maaike Burink (secretaris)

Evelien Meijerman(penningmeester)

Jacolien Schrijver

Taken:

Organisatie van de volgende activiteiten:
  • 1x per maand Vergaderen
  • Commissies binnen de verenging aansturen
  • Contacten onderhouden met andere handbalverenigingen en verenigingen in het drop
  • 1x per jaar algemende ledenvergadering organiseren

Motto:

Handballen met plezier, geeft sportief vertier!

Contact:

hhzd@handbal.nl